ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

       Αθήνα 20 Μαρτίου 2013

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, ολοκληρώνει άλλον έναν κύκλο του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄».

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό η PRAKSISβρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των νεοεισερχόμενων αιτούντων άσυλο, για να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους, προκειμένου να ενταχθούν γρήγορα, να αυτονομηθούν και να ενσωματωθούν ομαλά στην Ελληνική κοινωνία.

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(100%), στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων ΕΤΠ 2013

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» παρέχει αυτόνομη και προσωρινή στέγαση, σε είκοσι πέντε (25) αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα, μισθωμένα από την PRAKSIS στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Μυτιλήνη.

Οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ1΄», ήταν νεοεισερχόμενοι στη χώρα μας (έως 1 έτος), κάτοχοι Δελτίου Αίτησης Ασύλου χωρίς κάποιο μεταδοτικό νόσημα επικίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, που δεν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν σε κάποιο άλλο χώρο λόγω δυσμενής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, Προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό δόθηκε στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, πιστοποιημένα θύματα βασανιστηρίων και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

Εκτός από την διαμονή στα διαμερίσματα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» υποστηρίζονται και από την διεπιστημονική ομάδα της οργάνωσης (Κοινωνικούς Λειτουργούς, ψυχολόγους, Κοινωνικούς διαμεσολαβητές και ιατρούς), που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών, εργασίας, ιατρικών κ.α)

Στόχος του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» είναι η προστασία, η ασφάλεια  και η υποστήριξη των ανθρώπων που πρόσφατα έφτασαν στη χώρα μας, προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες ή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με βίαιο τρόπο την πατρίδα τους λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Έχοντας φτάσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄», συνολικά έχουν φιλοξενηθεί σε διαμερίσματα εκατόν εβδομήντα δύο (172) άτομα.

 
   

*Το πρόγραμμα της PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(100%) , στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων ΕΤΠ 2013

 

Scroll to Top