ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄»

                                                                              Αθήνα 10 Απριλίου 2013

 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, μέσω του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των νεοεισερχόμενων αιτούντων άσυλο και να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους, προκειμένου, να αυτονομηθούν και να ενταχθούν γρήγορα και ομαλά στην Ελληνική κοινωνία.

Το πρόγραμμα της PRAKSIS«ΣΤΕΓΗ Θ1΄» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(100%) στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων ΕΤΠ 2013.

Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» παρέχει αυτόνομη και προσωρινή στέγαση, σε είκοσι πέντε (25) αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα στις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης. Τα διαμερίσματα αυτά είναι αυτόνομα και μισθώνονται από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS.

Οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» που διαμένουν στα διαμερίσματα, παράλληλα, υποστηρίζονται από την διεπιστημονική ομάδα της οργάνωσης (Κοινωνικούς Λειτουργούς, ψυχολόγους, Κοινωνικούς διαμεσολαβητές και ιατρούς), που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών, εργασίας, ιατρικών κ.α).

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό δίνεται στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, πιστοποιημένα θύματα βασανιστηρίων και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

Στόχος του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» είναι η προστασία, η ασφάλεια  και η υποστήριξη των ανθρώπων που πρόσφατα έφτασαν στη χώρα μας, προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες ή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με βίαιο τρόπο την πατρίδα τους λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Την παρούσα χρονική στιγμή φιλοξενούνται συνολικά σε διαμερίσματα του προγράμματος εκατόν τριάντα εννιά (139) άτομα.

 

 *Το πρόγραμμα της PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Θ1΄» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(100%) στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων ΕΤΠ 2013

       
     
 
   

 

 

Scroll to Top