ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προκήρυξη θέσης Ιατρού στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσης Ιατρού στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Ιατρός στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης.

 

Προκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Scroll to Top