ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προκύρηξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας – Δήμος Αθηναίων ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκύρηξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας – Δήμος Αθηναίων ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.Κ.Ο PRAKSIS

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, πως μπορούν από 05/06/2012 να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, για συμμετοχή τους στα προγράμματα που η PRAKSIS θα υλοποιήσει στο Δήμο Αθήνας και Δήμο Καλλιθέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, (Αθήνα, Στουρνάρη 57, 2ος Όροφος) από 09:00 έως 17:00 προκειμένου να υποβάλουν τον ατομικό τους φάκελο για συμμετοχή στα προγράμματα.

Οι ημερομηνίες υποβολής ισχύουν ως εξής:

1. Για την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΚΟΧ 55.904/01/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Νότιος Τομέας», η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 06/05/2012 και έως 11/06/2012
καταληκτική ημερομηνία.

2. Για την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΚΟΧ55.903/01/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας», η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει μία (1) ημερολογιακή μέρα στις 05/06/2012.

Με εκτίμηση

Τζανέτος Αντύπας

Πρόεδρος Δ.Σ. Μ.Κ.Ο PRAKSIS

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

PRAKSIS ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

PRAKSIS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Scroll to Top