ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020  προκηρύσσει θέση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Scroll to Top