ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ. ΔΡΑΣΗ 1.4/13: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ Π.Τ.Χ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» ΈΡΓΟ
1.4.Β/13:«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Δέιτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Scroll to Top