ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ 5029344, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020  προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020  προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»,  προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Scroll to Top