ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την Παροχή  Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ

Scroll to Top