ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ

Scroll to Top