ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την Παροχή Υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ

Scroll to Top