ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη, την υπ. αριθμ. Α.Π. 923 από 01/08/2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009749» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Scroll to Top