ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Συνάντηση Εργασίας : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Συνάντηση Εργασίας : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

 

Η Αστική Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» σας προσκαλεί στην  Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει ο Εταίρος ΜΚΟ PRAKSIS την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:30 έως 17:30, στα γραφεία του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε., Αντιπλοιάρχου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου 38- 40, 18545, Πειραιάς (http://goo.gl/maps/QHBVO).

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες ΑΣ που υλοποιούν προγράμματα, ΤΟΠΕΚΟ με συναφές αντικείμενο. 

 

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 «Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις» της Πράξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” της Κατηγορίας 1: “Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Scroll to Top