ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Πρόγραμμα: «Αγωγή Υγείας- Οδοντιατρική Υποστήριξη Ρομά»

Πρόγραμμα: «Αγωγή Υγείας- Οδοντιατρική Υποστήριξη Ρομά»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πρόγραμμα: «Αγωγή Υγείας- Οδοντιατρική Υποστήριξη Ρομά»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSISσε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υλοποιεί το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας- Οδοντιατρική Υποστήριξη Ρομά» που έχει ως στόχο την προαγωγή της υγιεινής της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά που διαβιούν στον Δήμο Αθηναίων, μέσω παρεμβάσεων αγωγής υγείας και οδοντιατρικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2009 που διεξήχθη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά από το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών αγγίζουν το 23% και το 14% αντίστοιχα.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Ρομά στην Ελλάδα υφίστανται δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και βιώνουν έναν εν δυνάμει κοινωνικό αποκλεισμό από αυτές. Το γεγονός αυτό εντείνει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα υγιεινής και παράλληλα την δικτύωση με φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων, αναζητώντας παράλληλα συνεργασίες για την πολύπλευρη προσέγγιση των αναγκών των Ρομά και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Πληροφορίες

Πολυϊατρείο Praksis, Παιωνίου 5,  τηλ.210 8213704

 

Scroll to Top