ΑΡΧΙΚΗ Νέα Πρόγραμμα ΕΜ-ΚΙΤ

Πρόγραμμα ΕΜ-ΚΙΤ

Το πρόγραμμα ΕΜ-ΚΙΤ είναι ένα έργο Grundtvig διάρκειας 2 ετών που έχει ως στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία των μεταναστριών με μικρή εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία. Το βασικό προϊόν του έργου είναι το καινοτόμο πολύ-εργαλείο EM-KIT το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτές, μέντορες, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, στελέχη εκπαιδευτικής-επαγγελματικής συμβουλευτικής και στελέχη ένταξης για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των μεταναστριών με μικρή εκπαιδευτική/επαγγελματική εμπειρία.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επισκεφθείτε την σελίδα www.socialempowerment.eu

Scroll to Top