ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τη ΜΚΟ PRAKSIS στο Δήμο Καλλιθέας

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τη ΜΚΟ PRAKSIS στο Δήμο Καλλιθέας

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

 

                                  Ημερομηνία Αποστολής:11/6/2012

      

                        

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τη ΜΚΟ PRAKSIS στο Δήμο Καλλιθέας

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSISστoπλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), πρόκειται να υλοποιήσει σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (5 μήνες).

Η ΜΚΟ PRAKSIS σε συνεργασία με Δήμο Καλλιθέας, έχει σχεδιάσει μία σειρά κοινωνικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού που αποκλείονται κοινωνικά και οικονομικά. Στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα προσληφθούν προκειμένου να εργαστούν και υποστηρίξουν ομάδες πληθυσμών όπως άστεγοι, άτομα που ζουν στα όρια της φτώχειας, αποφυλακισμένοι και παιδιά που επαιτούν στους δρόμους της Αθήνας.

Μέσω της Πράξης πρόκειται να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν στον Δήμο Καλλιθέας:

  • ·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ
  • ·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
  • ·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό ενημερωτικό υλικό καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το site της PRAKSIS www.praksis.gr καθώς και στα κεντρικά γραφεία του φορέα: Δ/νση Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, 2ος όροφος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 5/11/2012 και έως 11/6/2012 καταληκτική ημερομηνία.

 

 

Scroll to Top