ΑΡΧΙΚΗ Νέα Πόστερ στο διεθνές συνέδριο για τη μείωση βλάβης

Πόστερ στο διεθνές συνέδριο για τη μείωση βλάβης

Αναρτήθηκε από την ομάδα εργασίας των ΜΚΟ και του Πανεπιστημίου CUNI της Τσεχίας το πόστερ με τα πρώτα στοιχεία των χωρών που εργάζονται στο θέμα των Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών. Ειδική αναφορά γίνεται για την Ελλάδα στο θέμα της χρήσης σίσα.

poster Kuala Lumpur

Η εθνική αναφορά για τις τάσεις χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών έχει ετοιμαστεί και τα συμπεράσματα είναι υπό επεξεργασία για δημοσίευση μαζί με συστάσεις στην πολιτική ηγεσία και στις διευθύνσεις των οργανισμών που ασχολούνται με τα ναρκωτικά (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ). Παράλληλα είναι υπό επεξεργασία μια παρέμβαση σε Σχολές και ίντερνετ για νέους και νέες που κάνουν χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και τους έξπερτ που μας βοήθησαν μέχρι στιγμής καθώς και τους χρήστες που συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα. Όπως πάντα αξίζουν ειδικές ευχαριστίες στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΕΚΤΕΠΝ) για την πολύτιμη βοήθειά του.

Scroll to Top