ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου «ΣΤΕΓΗ Η΄» ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

«ΣΤΕΓΗ Η΄» ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRAKSIS «ΣΤΕΓΗ Η΄»

ΔΡΑΣΗ 1.Α4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

                                                                                        

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, μέσω της δράσης 1.Α4 του προγράμματος  «ΣΤΕΓΗ Η΄», συνεχίζει να εντοπίζει και να υποστηρίζει σε επιτόπιες παρεμβάσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ασυνόδευτα ανήλικα προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη  τους για να τα υποστηρίξει ψυχοκοινωνικά, να βρει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλέστερη διαβίωση του ανήλικου στη χώρα μας.

Από τον Νοέμβριο του 2012 μέσω της δράση αυτής, εκτός από τις   επιτόπιες παρεμβάσεις, πραγματοποιούνται και επισκέψεις σε Κέντρο Κράτησης μεταναστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι επισκέψεις στα Κέντρα Κράτησης γίνονται από διεπιστημονική ομάδα (της PRAKSIS) που απαρτίζεται από ιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό επιστήμονα και διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή. Έχει σκοπό να καλύψει  βασικές ανάγκες των ανηλίκων (είδη ρουχισμού και ατομικά είδη υγιεινής), καθώς και να αναπτύξει δεσμούς εμπιστοσύνης μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο η επιστημονική ομάδα της PRAKSIS προσπαθεί να έρθει κοντά στους ανηλίκους, να καταγράψει τις ανάγκες τους, να μάθει τους λόγους και τις αιτίες που τους έφεραν σε αυτή τη δύσκολη  θέση   και να τους δείξει πως δεν είναι μόνοι τους.

 

  •  Νομική και Ψυχολογική υποστήριξη (ψυχολόγο, δικηγόρο, κοινωνική υπηρεσία)
  •  Διασυνδέσεις με άλλους φορείς για τρόφιμα, ένδυση, στέγαση

 gr eu

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ Η΄», με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας (25%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (75%) Επείγοντα μέτρα 2011 και για την περίοδο 01/09/2012 έως και 31/03/2013.

Scroll to Top