ΑΡΧΙΚΗ Νέα Στο πλαίσιο προγράμματος με συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ο συνδικαιούχος φορέας ΜΚΟ PRAKSIS αναζητεί συνεργάτες

Στο πλαίσιο προγράμματος με συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ο συνδικαιούχος φορέας ΜΚΟ PRAKSIS αναζητεί συνεργάτες

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΥΠΥ για την διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Επικράτεια» (Emergency support enhancing the operational capacity of FRS to manage the extreme rise in migration flows into Greek national and European territory – GA No . HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0007)” , το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFB-EMERGENCY ASSISTANCE 2015) με συντονιστή φορέα την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ο συνδικαιούχος φορέας ΜΚΟ PRAKSIS αναζητεί συνεργάτες για τις κάτωθι δράσεις:

  1. Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο (Ορεστιάδας)
  2. Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής στο νησί της Χίου
  3. Υποστήριξη και δραστηριότητες (απογευματινές / βραδινές ώρες και Σαββατοκύριακα) στον ευάλωτο πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο νησί της Λέσβου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας αφορούν:

1. Για την Δράση στο Φυλάκιο (Ορεστιάδα):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛΑΚΙΟ_Ι: Ιατρός (2) – Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛΑΚΙΟ_ΝΟΣ: Νοσηλευτής (2) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛΑΚΙΟ_ΚΕ: Κοινωνικός Επιστήμονας/Πολιτικός Επιστήμονας (1)– Πτυχίο Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛΑΚΙΟ_Ψ: Ψυχολόγος (1) – Πτυχίο Ψυχολογίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛΑΚΙΟ_ΔΙΟΙΚ: Διοικητικός (2) – Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

 

2. Για τη Δράση στο νησί της Χίου:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΙΟΣ_Ι: Ιατρός (2) – Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, κλινική εμπειρία (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΙΟΣ_ΝΟΣ: Νοσηλευτής (2) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή κλινική εμπειρία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΙΟΣ_ΚΕ: Κοινωνικός Επιστήμονας/Πολιτικός Επιστήμονας (1)– Πτυχίο Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΙΟΣ_Ψ: Ψυχολόγος (1) – Πτυχίο Ψυχολογίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΙΟΣ_ΔΟΙΚ: Διοικητικός (2) – Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

 

3. Για τη Δράση στο νησί της Λέσβου:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒΟΣ_ΚΕ: Κοινωνικός Επιστήμονας/Πολιτικός Επιστήμονας (4)– Πτυχίο Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒΟΣ_ΔΙΟΙΚ: Διοικητικός (2) – Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται), επιθυμητή η εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής έως τις 23/12/2015 στο d.vallianatou@praksis.gr

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ: Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή παρανοήσεων παρακαλείστε όπως να μην αγνοηθούν οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλει υποψηφιότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος! Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης, επίσης να αναφερθεί/ουν ο /οι κωδικός/οι της/των επιπρόσθετης/ων θέσης/εων.
Σχετική συνοδευτική επιστολή πρόθεσης συνεργασίας θα εκτιμηθεί.

Scroll to Top