ΑΡΧΙΚΗ Νέα Συνάντηση με την εθνική συντονίστρια για τα ναρκωτικά

Συνάντηση με την εθνική συντονίστρια για τα ναρκωτικά

Συνάντηση με την Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά, κ. Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, είχαμε την Τετάρτη 1/3/2017 εκπρόσωποι της ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες μετά από σχετικό αίτημα των συνεργαζόμενων οργανώσεων. Η συνάντηση άνοιξε με συζήτηση γύρω από το έργο, τη βασική επιδίωξη και τους στόχους της Πλατφόρμας. Στη συνέχεια η Εθνική Συντονίστρια μας ενημέρωσε αναλυτικά για τα εξής:

• τις δράσεις του Γραφείου της κατά την τριετία 2013-2016,
• τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
• τα συμπεράσματα της προεδρίας της Σλοβακίας στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών,
• τις προτεραιότητες της προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
• τη συμμετοχή της χώρας μας στην 60η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ (CND)
Από τη συζήτηση προέκυψε πως οι δράσεις του Γραφείου της Εθνικής Συντονίστριας κατά την τριετία 2013-2016 επικεντρώθηκαν κυρίως στην εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό. Για το ίδιο διάστημα, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει στασιμότητα των εξελίξεων, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε αγκυλώσεις αναφορικά με τη συνεργασία των αντίστοιχων αρμόδιων θεσμικών οργάνων προς την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους, έτσι όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 4139/2013. Όπως έχουμε πολλές φορές τονίσει με δελτία τύπου και παρεμβάσεις μας ως Kοινωνία των Πολιτών, και επιβεβαιώθηκε ξανά και σε αυτή τη συνάντηση, η χώρα μας δεν διαθέτει εγκεκριμένο και επίσημο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά.

Η Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές ουσίες υπενθυμίζει τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις του ΟΗΕ – κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016) – για την πολύτιμη συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών και την ανάγκη για την ενεργή εμπλοκή της στη διαμόρφωση των πολιτικών για τα ναρκωτικά:
«Αναγνωρίζουμε ότι η Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και σημειώνουμε ότι οι πληθυσμοί που πλήττονται και οι εκπρόσωποι των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, κατά περίπτωση, πρέπει να μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, εφαρμογή και παροχή των σχετικών επιστημονικών στοιχείων, την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων ελέγχου των ναρκωτικών».
Απόσπασμα από το τελικό κείμενο που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την UNGASS (2016)

 

Ως Κοινωνία των Πολιτών δεσμευόμαστε πως:

η νομική κατοχύρωση της συμμετοχής μας στα όργανα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών και προγραμμάτων θα αποτελέσει το επίκεντρο των προσπαθειών της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες κατά τα επόμενα βήματα διεκδίκησης

και ότι θα προχωρήσουμε σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η φωνή της κοινότητας των ίδιων των ανθρώπων που είναι πρώην/νυν χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών να ακούγεται δυνατά και ισότιμα σε όλα τα επίσημα τραπέζια διαλόγου.
Βασική μας επιδίωξη είναι η υλοποίηση μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δείτε όλη την ανακοίνωση ΕΔΩ

Scroll to Top