ΑΡΧΙΚΗ Νέα Συνέντευξη Τύπου για το ΕΣΔ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνέντευξη Τύπου για το ΕΣΔ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

παρουσία εκπροσώπου της ομάδας εργασίας του σχεδίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες, τις συνδιοργανώτριες οργανώσεις και όσες συλλογικότητες

την υποστήριξαν.

Στην ξεκάθαρη διαθεσιμότητα όλων μας για συνεργασία για ένα πληρέστερο Εθνικό Σχέδιο, αναμένουμε την αντίδραση

του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Scroll to Top