ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Scroll to Top