ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης κρυστάλλων, ρολών παραθύρων, εγκατάσταση παραθύρων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης κρυστάλλων, ρολών παραθύρων, εγκατάσταση παραθύρων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης κρυστάλλων, ρολών παραθύρων, εγκατάσταση παραθύρων

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

Scroll to Top