ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Scroll to Top