ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

Δείτε την τροποποίηση της διακήρυξης εδώ

Δείτε την αρχική διακήρυξη εδώ

Scroll to Top