Ιατρικές Κινητές Μονάδες – (Streetwork)

ΑΡΧΙΚΗ Activities Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικές Κινητές Μονάδες – (Streetwork)

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης που υλοποιεί η PRAKSIS προσφέρεται – δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού, το γρήγορο τεστ για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες B και C στις Ιατρικές Κινητές Μονάδες που βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εξέταση και παράλληλα ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και τις μεθόδους πρόληψης και, εφόσον προκύψει ανάγκη, να γίνει διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω παρακολούθηση.

Scroll to Top