Πρόγραμμα Mobile School – Κινητό Σχολείο

Η PRAKSIS, διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας, και της σχολικής διαρροής, φαινόμενα άρρητα συνδεδεμένα με την κρίση της εποχής μας και τη φτώχια, και προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, διατηρεί στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα των «Παιδιών της Διπλανής Πόρτας».

MOBILE SCHOOL

Για τα παιδιά που λόγω παιδικής εργασίας και φτώχειας δεν πηγαίνουν σχολείο δημιουργήσαμε το κινητό σχολείο που εντάσσεται στο πρόγραμμα των «Παιδιών της Διπλανής Πόρτας».

Scroll to Top