ΑΡΧΙΚΗ Νέα aMASE: Προώθηση της Πρόσβασης των Μεταναστών στο Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη

aMASE: Προώθηση της Πρόσβασης των Μεταναστών στο Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη

Η «aMASE: Προώθηση της Πρόσβασης των Μεταναστών στο Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη» είναι μια μελέτη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κομμάτι ενός Δικτύου Αριστείας, που ονομάζεται Eurocoord, το οποίο περιλαμβάνει ένα ειδικό τμήμα που εστιάζει στην υγεία των μεταναστών. Η aMASE αποτελεί κομμάτι αυτής της δουλειάς και αποτελείται από δυο τμήματα: την κλινική μελέτη και την μελέτη της κοινότητας.

 

aMASE Μελέτη ​​ της Κοινότητας

Η μελέτη aMASE της κοινότητας είναι μια διαδικτυακή έρευνα. Εστιάζει στα εμπόδια στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικές κοινότητες. Η μελέτη είναι ανοικτή σε όλους τους μετανάστες, ανεξάρτητα από το εάν ζουν ή όχι με τον ιό HIV. Οι πληροφορίες από αυτή τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό υπηρεσιών και να διασφαλιστεί ότι η καλύτερη δυνατή φροντίδα είναι διαθέσιμη για όλους στην Ευρώπη ανεξάρτητα από το από πού κατάγονται.

aMASE Κλινική Μελέτη

Πολλοί άνθρωποι μολύνονται από τον ιό HIV αφού εγκαταλείψουν την χώρα καταγωγής τους, αλλά είναι αβέβαιο πόσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εξ αιτίας αυτού οι υπηρεσίες πρόληψης του HIV για τις ομάδες των μεταναστών δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. Η κλινική μελέτη aMASE είναι μια μελέτη, που γίνεται στις κλινικές που ασχολούνται με το HIV/AIDS και σε αυτή συμμετέχουν άτομα τα οποία ήδη γνωρίζουν ότι ζουν με τον ιό HIV. Αυτή η μελέτη σκοπεύει να εντάξει 4000 μετανάστες που ζουν με τον ιό HIV για διάστημα λιγότερο από 5 χρόνια. Συμμετέχουν 40 κλινικές/νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη.

Η κλινική μελέτη έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει αυτούς που σχεδιάζουν υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, προσφέροντας ισχυρά στοιχεία για το συνολικό φορτίο της HIV λοίμωξης, που αποκτάται από τους μετανάστες μετά τον ερχομό τους στην Ευρώπη. Η κλινική μελέτη θα διερευνήσει επίσης τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV στη λήψη θεραπείας και φροντίδας.

Αν παρόλα αυτά κάποιος χρειάζεται βοήθεια μπορεί να απευθυνθεί στα πολυϊατρεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης PRAKSIS (Παιωνίου 5 & Αχαρνών, Αθήνα), όπου μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια κάποιου άλλου που θα βρίσκεται εκεί για αυτό το λόγο.

Προσθέστε το site της έρευνας www.amase.eu στις συνδέσεις του δικού σας site.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα ηλεκτρονικά ή στο τηλέφωνο 210 7462222.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

 

 

Scroll to Top