ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης, Απολύμανσης, Μυοκτονίας και Απομάκρυνσης Φιδιών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης, Απολύμανσης, Μυοκτονίας και Απομάκρυνσης Φιδιών»

Δείτε τη πρόσκληση εδώ

Scroll to Top