ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή

Παρακαλούμε δείτε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, η οποία διεξήχθη την 9η Μαΐου 2022.

Scroll to Top