ΑΡΧΙΚΗ Νέα H PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση που διοργανώθηκε από τη FEANTSA σε συνεργασία με τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο

H PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση που διοργανώθηκε από τη FEANTSA σε συνεργασία με τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο

Στο πλαίσιο του έργου Cancerless: “Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the Health Navigator Model” η PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση που διοργανώθηκε από τη FEANTSA σε συνεργασία με τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα). Στόχος της συνάντησης ήταν να δοθούν τα δεδομένα όπως προέκυψαν από το έργο CANCERLESS και τα ερευνητικά ευρήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησής του τα τελευταία τρία έτη.
Επιπλέον, συζητήθηκαν οι βασικές συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς για την ένταση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτή τη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για να συνεχιστούν οι σκοποί του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του και για να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένες πολιτικές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου, ειδικά όσον αφορά τα άτομα που βιώνουν την έλλειψη στέγης καθώς και άλλες ευάλωτες ομάδες.
Την PRAKSIS εκπροσώπησε η κα. Μαρία Μουδάτσου, Αντιπρόεδρος ΔΣ PRAKSIS, η οποία και παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών και έρευνας σε Ελλάδα, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://cancerless.eu/who-we-are/#1625567876175-dde7fbc5-2a36

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης GA 965351.

Scroll to Top