ΑΡΧΙΚΗ Νέα Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Cancerless στην Αθήνα

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Cancerless στην Αθήνα

Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Cancerless: “Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the Health Navigator Model”. H σύμπραξη φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Prolepsis το οποίο υλοποιεί το έργο στην Ελλάδα σε συνεργασία με την PRAKSIS.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας (Health Navigator Model) και τέθηκαν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://cancerless.eu/who-we-are/#1625567876175-dde7fbc5-2a36

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης GA 965351.

Scroll to Top