ΑΡΧΙΚΗ Νέα Cancerless. Oλοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας (Health Navigator Model)

Cancerless. Oλοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας (Health Navigator Model)

Στο πλαίσιο του έργου Cancerless: “Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and implementing the Health Navigator Model” η PRAKSIS συμμετείχε στη συνάντηση που διοργανώθηκε στη Βαλένθια 05/02-06/02/24 με συμμετέχοντες τους εταίρους του έργου. Ένας από τους στόχους της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας (Health Navigator Model) και τα πρώτα αποτελέσματά της.

Ειδικότερα από το καλοκαίρι του 2022 ως και το Δεκέμβριο του 2023 υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας σε τέσσερις χώρες- εταίρους (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο) για την πρόληψη του καρκίνου στον άστεγο πληθυσμό.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δημιουργία ενός εργαλείου υπηρεσιών που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη διασύνδεσή τους από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι και την παρηγορητική ιατρική και τη μετα-παρακολούθησή τους.

Το CANCERLESS είναι ένα έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα από  τη ΜΚΟ PRAKSIS και το Ινστιτούτο PROLEPSIS  και από άλλους διεθνείς εταίρους με αντίστοιχη δράση στις χώρες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://cancerless.eu/who-we-are/#1625567876175-dde7fbc5-2a36

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης GA 965351.

Scroll to Top