ΑΡΧΙΚΗ Νέα Αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου Cancerless

Αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου Cancerless

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης του Μοντέλου Πλοηγού Υγείας, από τον Ιούνιο του 2022 ως και το Δεκέμβριο του 2023, η PRAKSIS, στο Community Center στην Αθήνα, στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων στην Αθήνα και στον Πειραιά και στο Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ενημέρωσε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και των Πλοηγών Υγείας (Health Navigators) για το πρόγραμμα και παρείχε υποστηρικτικές υπηρεσίες.

 Στο σύνολο των χωρών που έγινε η πιλοτική εφαρμογή (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο), συμμετείχαν στην έρευνα 652 άνθρωποι και στην Ελλάδα 158. Στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως από τη συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή, 438 άνθρωποι έλαβαν υπηρεσίες και υποστήριξη σχετικά με τα ιατρικά και κοινωνικά τους ζητήματα. Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής έγινε ενημέρωση για τους κινδύνους για τον καρκίνο και τις επιλογές πρόληψης, παροχή συμβουλευτικών συνεδριών, εξατομικευμένο προφίλ σχετικά με τους κινδύνους, τις επιλογές και τις ανάγκες, ατομική βοήθεια για την περιήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cancerless.eu/who-we-are/#1625567876175-dde7fbc5-2a36

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης GA 965351.

Scroll to Top