ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Cancerless: ‘Έργο για την πρόληψη του καρκίνου με έγκαιρη διάγνωση για τους άστεγους

Cancerless: ‘Έργο για την πρόληψη του καρκίνου με έγκαιρη διάγνωση για τους άστεγους

H πρόληψη του καρκίνου και ιδιαιτέρως η έγκαιρη διάγνωσή του μέσα από καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση των αστέγων σε δημόσιες δομές υγείας αποτελούν το αντικείμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος CANCERLESS, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis και η PRAKSIS.

Το έργο έχει τριετή διάρκεια (Ιούνιος 2021 – Μάιος 2024) και αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στην υγεία και ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή οργανισμών από 6 χώρες.

Το CANCERLESS προβλέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολιστικού προγράμματος με υπηρεσίες και δράσεις που θα βοηθήσουν τους άστεγους να αυξήσουν τις γνώσεις τους για θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο θα τους υποστηρίξει ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζεται πιλοτική εφαρμογή του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη Βιέννη, στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη. Στόχος του προγράμματος CANCERLESS είναι μέσα από τις πιλοτικές δράσεις να αναπτυχθούν συστάσεις για ολοκληρωμένους τρόπους φροντίδας για συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και νόσους που πλήττουν τους άστεγους της Ευρώπης.

Δείτε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου εδώ

Scroll to Top