Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

ΑΡΧΙΚΗ Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών

Έρευνα για το ζήτημα των οικογενειακών επανενώσεων των ασυνόδευτων παιδιών που έρχονται στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους σε χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη αυτή χρησιμεύει ως βάση για τη διατύπωση κοινών συστάσεων σε ενωσιακό, διακρατικό και εθνικό επίπεδο και περαιτέρω κοινές δράσεις συνηγορίας για την εξασφάλιση ενισχυμένων συστημάτων προστασίας προς το βέλτιστο συμφέρον των […]

Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών Περισσότερα

Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών

Έρευνα για το ζήτημα των οικογενειακών επανενώσεων των ασυνόδευτων παιδιών που έρχονται στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους σε χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη αυτή χρησιμεύει ως βάση για τη διατύπωση κοινών συστάσεων σε ενωσιακό, διακρατικό και εθνικό επίπεδο και περαιτέρω κοινές δράσεις συνηγορίας για την εξασφάλιση ενισχυμένων συστημάτων προστασίας προς το βέλτιστο συμφέρον των

Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών Περισσότερα

Scroll to Top