ΑΡΧΙΚΗ Διεκδίκηση Δικαιωμάτων Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών

Έρευνα και κείμενο πολιτικής “Caught in the Middle” για την οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών

Έρευνα για το ζήτημα των οικογενειακών επανενώσεων των ασυνόδευτων παιδιών που έρχονται στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους σε χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη αυτή χρησιμεύει ως βάση για τη διατύπωση κοινών συστάσεων σε ενωσιακό, διακρατικό και εθνικό επίπεδο και περαιτέρω κοινές δράσεις συνηγορίας για την εξασφάλιση ενισχυμένων συστημάτων προστασίας προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και για την προστασία του δικαιώματός τους σε οικογενειακή επανένωση. Τα αποτελέσματά της και οι συστάσεις αυτής συζητήθηκαν το Ιούνιο του 2019 με φορείς της Πολιτείας, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσαν η PRAKSIS και η SAFE PASSAGE.

Δείτε την έρευνα εδώ

Scroll to Top