ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια Εκτυπώσεων στην Σάμο”

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια Εκτυπώσεων στην Σάμο”

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εκτυπώσεων στην Σάμο», για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos & NFE on Samos»

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Scroll to Top