ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αφορά το πρόγραμμα “PRAKSIS –Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS) :5076628 για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η τροποποίηση αφορά στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.
Σημαντική σημείωση: Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους στην πρόσκληση με ημερομηνία 13.01.2021 και με αρ. πρωτ. Δ19971 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου φάκελο υποψηφιότητας.

Πιό αναλυτικά (επισυναπτόμενο)

Scroll to Top