Παιδιά

Τον Αύγουστο του 2011, η PRAKSIS, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της Πάτρας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Drop-In Centre, ενός Κέντρου Ημέρας για ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς τους ανήλικα, τα οποία διεθνούς προστασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος SOAM (EEA Grants) η PRAKSIS και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, λειτούργησαν (2013–2016) δύο Κέντρα Φιλοξενίας σε Αθήνα και Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που αιτούνται άσυλο. Οι ασυνόδευτοι και χωρισμένοι από τους γονείς τους ανήλικοι, είναι μία ευάλωτη ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες. Από το 2015 και μετά, η PRAKSIS λειτούργησε προγράμματα στέγασης και στήριξης ασυνόδευτων ανήλικων σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, νησιά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν είναι η μόνη ομάδα ανήλικων με την οποία ασχολείται η PRAKSIS. Παιδιά που βιώνουν κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό, παιδιά που ζουν από επισφαλείς συνθήκες, είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους, παιδιά Ρομά, θύματα ή εν δυνάμει θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking) είναι αποδέκτες των προγραμμάτων και δράσεων της PRAKSIS με στόχο την παιδική προστασία, την καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων, της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, την κατάθεση συστάσεων για αλλαγή πολιτικής.

Η PRAKSIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική προστασία. Οι στόχοι των περισσότερων σχετικών προγραμμάτων είναι διττοί: η ανάπτυξη και προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας και ο εντοπισμός των σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με πτυχές της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την προώθηση καλών πρακτικών. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας αυτής. Ένας άλλος άξονας στον οποίο η PRAKSIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι η κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη. Διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας και της σχολικής διαρροής, η PRAKSIS, φαινόμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομική κρίση και τη φτώχεια και, προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, υλοποιεί σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα το πρόγραμμα των Παιδιών της Διπλανής Πόρτας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η δράση Mobile School–Κινητό Σχολείο, ένα πρωτοποριακό εργαλείο που βασικό σκοπό έχει την προσέγγιση, βοήθεια και τελικά την (επαν)ένταξη των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και βιώνοντας πλήττονται από τα αυτά καθώς και των οικογενειών τους. Άλλα προγράμματα όπως το Futbalnet (στήριξη σε παιδιά και νέους, προαγωγή συνοχής και κοινωνικής ένταξης μέσω φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού ως παράγοντες αλλαγής) συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών ένταξης, της άρσης της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Scroll to Top