ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Συντονιστή Εντεταλμένων Επιτροπείας στην Αττική

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Συντονιστή Εντεταλμένων Επιτροπείας στην Αττική

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Συντονιστή Εντεταλμένων Επιτροπείας στην περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας” με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top