ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 12 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Σάμου, Λέσβου, Χίου, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Περαία, και Χαλκιδικής

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 12 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Σάμου, Λέσβου, Χίου, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Περαία, και Χαλκιδικής

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 12 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Σάμου, Λέσβου, Χίου, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Περαία, Χαλκιδικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top