ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Αττικής

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Αττικής

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top