ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Πάτρας και Καλαβρύτων

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Πάτρας και Καλαβρύτων

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Πάτρας και Καλαβρύτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top