ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Αττικής, Ριτσώνας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αλεξανδρούπολης

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Αττικής, Ριτσώνας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αλεξανδρούπολης

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Αττικής, Ριτσώνας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Χαλκιδικής, Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top