ΑΡΧΙΚΗ Νέα Ενημερωτικό Δελτίο – Πρόγραμμα “Peer2Peer”

Ενημερωτικό Δελτίο – Πρόγραμμα “Peer2Peer”

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work» διοργάνωσε και υλοποίησε ταχύρρυθμη διαδικτυακή εκπαίδευση σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, με εργαζόμενους στα προγράμματα του ΚΥΑΔΑ (από το Υπνωτήριο, το Κέντρο Ημέρας και τις Παρεμβάσεις στο δρόμο/ streetwork).

Παρουσιάστηκαν σύγχρονες και ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης ευπαθών ομάδων με βάση ένα ολιστικό και διεπιστημονικό μοντέλο σε ένα περιβάλλον με πολλές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση συμπεριλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: Μορφές Εξάρτησης και Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών, Έγκαιρη Παρέμβαση και Βασικές Έννοιες Μείωσης της Βλάβης που στοχεύει στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, Τα Δικαιώματα των Εξαρτημένων, Βασικές Αρχές και Τεχνικές της Συνέντευξης Κινητοποίησης, Παρουσίαση του Διαθεωρητικού Μοντέλου Αλλαγής της Συμπεριφοράς, Παρεμβάσεις στο δρόμο- Streetwork/ προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας, Υποστήριξη Επαγγελματιών, Ενημέρωση για Ασφαλέστερη Χρήση Ενδοφλέβιων Ουσιών και ΣΜΝ.

Βασικοί στόχοι της εν λόγω εκπαίδευσης ήταν η ευαισθητοποίηση και η παροχή ενημέρωσης για κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους άμεσα ή έμμεσα σε άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας ισχυρών συνεργειών που θα έχει ως συνέπεια την ολιστική φροντίδα των εξυπηρετούμενων, καθώς και τη στήριξη των επαγγελματιών. Τονίστηκε η προστιθέμενη αξία των peers/ ομοτίμων ως μέλη των ομάδων εργασίας και της κοινότητας για τη διασύνδεση και διαμεσολάβηση στην προσέγγιση της ομάδας στόχου, καθώς και για την εξειδικευμένη βιωματική εμπειρία τους.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Το έργο “Peer2Peer:Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work-PEER2PEER” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Justice Programme – Drugs Policy Initiatives”.

Website: https://peer2peerproject.com και https://praksis.gr/peer2peer/

Scroll to Top