ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. Δ22513 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Σάμου και Χίου

Παράταση πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. Δ22513 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Σάμου και Χίου

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.

«Εντεταλμένοι Επιτροπείας»: 2 άτομα _ Κωδικός: ΕΕΠ_ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top