ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση πρόσκλησης-Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτροπείας στα Καλάβρυτα και Αλεξανδρούπολη

Παράταση πρόσκλησης-Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτροπείας στα Καλάβρυτα και Αλεξανδρούπολη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ22738

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές των Καλαβρύτων και της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top