ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση πρόσκλησης: Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Εντεταλμένο Επίτροπο Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Χίου.

Παράταση πρόσκλησης: Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Εντεταλμένο Επίτροπο Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Χίου.

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 1 συνεργάτη Εντεταλμένο Επίτροπο Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Χίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top