ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση πρόσκλησης: Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 6 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στην περιοχή τηςΚοζάνης

Παράταση πρόσκλησης: Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 6 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στην περιοχή τηςΚοζάνης

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 6 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στην περιοχή της Κοζάνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως και την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

«Εντεταλμένοι Επιτροπείας»: 6 άτομα _ Κωδικός: ΕΕΠ_ΚΟΖΑΝΗ

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top