ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή και Βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή και Βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης για την θέση του νοσηλευτή και του βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων  που δημοσιεύτηκε στις 26/07/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ22037 στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΗΑ_Ν_07.2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΗΑ_ΒΠ_07.2022

Scroll to Top